<th id="jyiir"></th>

 • <progress id="jyiir"></progress>
  1. 您好,歡迎進入東莞市科思德塑膠科技有限公司網站!

   全國咨詢熱線

   13751279945

   文和林(塑煒)塑膠原料
   美國盛禧奧PULSE系列PC/ABS工程塑料

   美國盛禧奧PULSE系列PC/ABS工程塑料

   產品分類: PC/ABS塑膠原料
   主營產品:耐高溫塑料,耐磨塑料,耐熱塑料,耐低溫塑料,耐寒塑料,抗紫外線塑料,紅外線穿透塑料
   訂購熱線:13751279945
   文件下載:點我下載


   美國盛禧奧PULSE系列PC/ABS工程塑料牌號  你要找的型號就在下面:(請用Ctrl+F鍵查找牌號更快捷)

   Product  Sorted by Product (Ascending)GenericDensity (g/cm&sup3;) Melt Mass Flow Rate (g/10 min)
   CALIBRE&trade; MEGARAD&trade; 2081-6LRPC1.20 (ASTM D792)6.0 (300&deg;C/1.2 kg, ASTM D1238)
   CALIBRE&trade; MEGARAD&trade; 2091-15PC1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183)15 (300&deg;C/1.2 kg, ASTM D1238); 15 (300&deg;C/1.2 kg, ISO 1133)


   PULSE&trade; 2000 EZPC+ABS1.13 (ISO 1183); 1.13 (ISO 1183)25 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   PULSE&trade; 630GFPC+ABS1.17 (ISO 1183)19 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   PULSE&trade; 920 MGPC+ABS1.12 (ISO 1183); 1.13 (ISO 1183)17 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   PULSE&trade; 979PC+ABS1.18 (ISO 1183)10 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   PULSE&trade; A35-105PC+ABS1.12 (ISO 1183)17 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   PULSE&trade; A35-110PC+ABS1.16 (ISO 1183); 1.16 (ISO 1183)14 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   PULSE&trade; EXT 100PC+ABS1.14 (ASTM D792); 1.14 (ISO 1183)1.3 (230&deg;C/3.8 kg, ASTM D1238)
   PULSE&trade; GX50PC+ABS1.09 (ISO 1183)12 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   PULSE&trade; GX70PC+ABS1.11 (ISO 1183)18 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   PULSE&trade; GX90PC+ABS1.12 (ISO 1183)17 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)


   PULSE&trade; XT50PC+ABS1.10 (ISO 1183)25 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   PULSE&trade; XT70PC+ABS1.11 (ISO 1183)24 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   PULSE&trade; XT7215PC+ABS1.25 (ISO 1183)29 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   PULSE&trade; XT9215PC+ABS1.25 (ISO 1183)22 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)


   EMERGE&trade; PC/ABS 7160ECOPC+ABS1.14 (ASTM D792)5.5 (230&deg;C/3.8 kg, ASTM D1238); 31 (260&deg;C/5.0 kg, ASTM D1238)
   EMERGE&trade; PC/ABS 7350PC+ABS1.18 (ASTM D792)4.2 (230&deg;C/3.8 kg, ASTM D1238); 25 (260&deg;C/5.0 kg, ASTM D1238)
   EMERGE&trade; PC/ABS 7380PC+ABS1.18 (ASTM D792)4.0 (230&deg;C/3.8 kg, ASTM D1238); 24 (260&deg;C/5.0 kg, ASTM D1238)


   EMERGE&trade; PC/ABS 7502PC+ABS1.33 (ASTM D792)17 (260&deg;C/5.0 kg, ASTM D1238)
   EMERGE&trade; PC/ABS 7530PC+ABS1.17 (ASTM D792)16 (230&deg;C/3.8 kg, ASTM D1238); 70 (260&deg;C/5.0 kg, ASTM D1238)
   EMERGE&trade; PC/ABS 7560PC+ABS1.17 (ASTM D792)20 (230&deg;C/3.8 kg, ASTM D1238); 75 (260&deg;C/5.0 kg, ASTM D1238)
   EMERGE&trade; PC/ABS 7570PC+ABS1.18 (ISO 1183)20 (230&deg;C/3.8 kg, ISO 1133); 95 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   EMERGE&trade; PC/ABS 7570EPPC+ABS1.18 (ISO 1183)48 (220&deg;C/10.0 kg, ISO 1133)
   EMERGE&trade; PC/ABS 7580PC+ABS1.19 (ASTM D792)15 (230&deg;C/3.8 kg, ASTM D1238); 50 (260&deg;C/5.0 kg, ASTM D1238)
   EMERGE&trade; PC/ABS 7590PC+ABS1.17 (ASTM D792)17 (230&deg;C/3.8 kg, ASTM D1238); 75 (260&deg;C/5.0 kg, ASTM D1238)
   EMERGE&trade; PC/ABS 7590ECOPC+ABS1.21 (ASTM D792)15 (230&deg;C/3.8 kg, ASTM D1238)
   EMERGE&trade; PC/ABS 7770PC+ABS1.20 (ISO 1183)20 (230&deg;C/3.8 kg, ISO 1133); 70 (260&deg;C/5.0 kg, ISO 1133)
   EMERGE&trade; PC/ABS 7800PC+ABS1.18 (ASTM D792)12 (230&deg;C/3.8 kg, ASTM D1238)


   EMERGE&trade; PC/ABS 7880ECOPC+ABS1.18 (ASTM D792)10 (230&deg;C/3.8 kg, ASTM D1238); 15 (260&deg;C/2.16 kg, ASTM D1238)
   EMERGE&trade; PC/PET 9500CRPC+PET1.29 (ASTM D792)10 (260&deg;C/5.0 kg, ASTM D1238); 13 (265&deg;C/5.0 kg, ASTM D1238)
   Experimental XQ 83625.00PC1.40 (ASTM D792)12 (300&deg;C/1.2 kg, ASTM D1238)


   13751279945